Du Học-Xuất Khẩu Lao Động Eduwork

  • Home | |
  • Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật của Eduwork
  1. Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.
  2. Khi bạn sử dụng dịch vụ của Eduwork, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.
  3. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau – để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để giao tiếp với người khác hoặc để tạo nội dung mới. Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi, ví dụ như bằng cách tạo tài khoản Eduwork, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều thông tin nội dung hữu ích hơn; làm cho các dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa để giúp bạn kết nối với mọi người hoặc để làm cho việc chia sẻ với người khác trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi đang sử dụng thông tin và cách bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.
1. Thu thập thông tin cá nhân và các thông tin người dùng khác

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

- Hỗ trợ học viên đăng kí các khóa học

- Giải đáp thắc mắc học viên

- Cung cấp cho bạn thông tin về các chương trình học cũng như các khóa học mới được cập nhật trên Website của chúng tôi.

- Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website

- Thực hiện các bản khảo sát khách hàng

- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các chương trình và dịch vụ của Eduwork.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích:

- Loại thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

- Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

- Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

2. Tất cả các quyền được bảo hộ
  1. Trừ khi có quy định khác đi, bản quyền của tất cả các tài liệu và nội dung được tìm thấy trên Website này đều thuộc sở hữu của Viện nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực Eduwork hoặc các đối tác, các đơn vị, cộng tác viên công ty liên kết của Viện nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực Eduwork (sau đây gọi tắt là "Eduwork"). Không có bất kỳ phần nào của các tài liệu hoặc nội dung này có thể được sửa đổi, tái bản, lưu trữ trong một hệ thống có thể truy xuất, được truyền đi (dưới mọi hình thức hoặc bất kỳ phương tiện nào), được sao chép, phân phối, sử dụng để tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc được sử dụng dưới bất kỳ cách thức nào khác cho mục đích thương mại hoặc công cộng mà không được sự chấp thuận trước của Eduwork bằng văn bản.
3. Chúng tôi thu thập thông tin theo các cách sau:

Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Ví dụ: nhiều dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký Tài khoản Eduwork. Khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại … của bạn để lưu trữ với tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn khai thác tối đa tính năng chia sẻ mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn tạo hồ sơ trên Eduwork hiển thị công khai, hồ sơ này có thể bao gồm tên và ảnh của bạn. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Eduwork không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Thông tin chúng tôi thu thập từ quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Eduwork. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web của bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website Eduwork bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt truy xuất đến.

Thông tin này bao gồm:

- Thông tin thiết bị

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cụ thể của từng thiết bị (chẳng hạn như mẫu phần cứng, phiên bản hệ điều hành của bạn, số nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin mạng di động, bao gồm cả số điện thoại). Eduwork có thể liên kết số nhận dạng thiết bị hoặc số điện thoại với Tài khoản Eduwork của bạn.

- Thông tin nhật ký

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc xem nội dung do Eduwork cung cấp, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

Các chi tiết về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm của bạn.

Thông tin nhật ký hệ thống điện thoại như số điện thoại của bạn, số chủ gọi, số chuyển tiếp, thời gian và ngày gọi, thông tin định tuyến SMS và loại cuộc gọi.

- Địa chỉ giao thức Internet.

Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.

Cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản Eduwork của bạn.

- Thông tin vị trí

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Eduwork, chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí thực của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều loại công nghệ để xác định vị trí, bao gồm địa chỉ IP, GPS và các bộ cảm biến khác có thể cung cấp chẳng hạn như thông tin về các thiết bị, điểm truy cập Wi-Fi và tháp di động lân cận cho Eduwork.

- Lưu trữ cục bộ

Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) cục bộ trên thiết bị của bạn sử dụng các cơ chế như bộ nhớ web của trình duyệt (bao gồm HTML 5) và bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng.

- Cookie và các công nghệ tương tự

Chúng tôi và các đối tác của mình sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập vào dịch vụ của Eduwork. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn tương tác với các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho đối tác của mình. Sản phẩm Google Analytics của chúng tôi giúp các doanh nghiệp và chủ sở hữu trang web phân tích lưu lượng truy cập vào các trang web và ứng dụng của họ. Khi được sử dụng cùng với các dịch vụ quảng cáo của chúng tôi, chẳng hạn như những dịch vụ sử dụng cookie DoubleClick, khách hàng của Eduwork Analytics hoặc Eduwork sẽ sử dụng công nghệ của Eduwork để liên kết thông tin Eduwork Analytics với thông tin về các lượt truy cập vào nhiều trang web.

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn đã đăng nhập vào Eduwork, ngoài các thông tin chúng tôi có được về bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản Euwork của bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản Eduwork của bạn, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

4. Chia sẻ Thông tin giữa các Công ty thành viên

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được đề cập ở trên với các công ty thành viên vì mục đích kinh doanh, song không hạn chế việc phục vụ các yêu cầu liên quan tới tài khoản của khách hàng và thông báo tới khách hàng về các chương trình, sản phẩm hay dịch vụ mới, hoặc để hỗ trợ hoạt động của công ty, các công ty thành viên, đối tác, hay nhân viên, và được cho phép bởi luật điều phối. Các thành viên của chúng tôi có thể bao gồm các công ty được quản lý hay sở hữu bởi chúng tôi, các đối tác, tổ chức cũng như các công ty có lợi ích liên quan tới việc sở hữu công ty của chúng tôi. Thông tin chúng tôi chia sẻ với các thành viên có thể bao gồm thông tin bất kỳ được miêu tả ở trên, ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin tài khoản của bạn. Các công ty thành viên của chúng tôi cũng áp dụng các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân tương tự như Eduwork.

5. Chia sẻ Thông tin với Bên thứ ba

Eduwork không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp liệt kê trong Chính sách này. Các bên thứ ba có thể được chia sẻ thông tin bao gồm các công ty không phải là thành viên của Eduwork, mà đóng vai trò như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục hoặc giao dịch của bạn tại Eduwork, gồm các công ty tư vấn chuyên nghiệp, các tổ chức giáo dục, tư vấn pháp lý hoặc kế toán. Các công ty không phải là công ty thành viên, hoạt động như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ Eduwork đều phải tuân theo chính sách bảo mật thông tin họ nhận được và chỉ được sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho việc cung cấp dịch vụ, và chỉ với mục đích mà Eduwork chỉ định. Eduwork có thể tổng hợp dữ liệu nặc danh về các hoạt động giao dịch của khách và chia sẻ thông tin cho bên thứ ba.

6. Lựa chọn của bạn

Bạn có thể không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào theo yêu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, điều đó có thể gây ra trở ngại cho Eduwork trong việc mở tài khoản, duy trì tài khoản hay cung cấp dịch vụ cho bạn. Trong khi chúng tôi nỗ lực hết minh để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ tại Eduwork là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật, bạn có thể giúp chúng tôi rất nhiều bằng cách nhanh chóng thông báo cho chúng tôi khi thông tin về bạn có bất kỳ sự thay đổi nào. Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với các công ty thành viên hay các bên thứ ba khác đã được miêu tả trong Chính sách này, xin hãy liên hệ chúng tôi tại tuyensinhtoanquocvn09@gmail.com hoặc gửi yêu cầu tới: Phòng 108 nhà B Số 3 Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội

7. Sử dụng Cookies

Euwork dùng "Cookie" để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của quý khách. Cookie là một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ của trang web.

Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của quý khách. Cookie được chỉ định vào máy tính của quý khách và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho quý khách. Một trong những mục đích của Cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của quý khách khi truy cập tại website Eduwork hoặc viếng thăm website Eduwork lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng quý khách có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu quý khách thích. Tuy nhiên, nếu quý khách chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại website Eduwork.

8. Trang web có thể có các liên kết đến các website khác.

Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Eduwork và Eduwork không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

9. Không đảm bảo

Các thông tin và các tài liệu chứa trong Website này, bao gồm văn bản, đồ họa, các đường dẫn hoặc các mục khác đều được cung cấp dưới dạng "nguyên trạng”, "sẵn có”. Các thông tin và các tài liệu được người dùng đăng tải mặc dù có kiểm duyệt nhưng không tránh được sai sót. Eduwork không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và các tài liệu này. Không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là ngụ ý, rõ ràng hay theo luật định, bao gồm cả sự bảo đảm về việc không vi phạm các quyền của bên thứ ba, khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không nhiễm vi rút máy tính, được đưa ra liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

10. Miễn trừ trách nhiệm

Eduwork không chịu trách nhiệm về nội dung người dùng đăng lên.

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất

Nhận tin mới nhất đến email của bạn